Wedstrijdregelement

 

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: Friendship, Willemdok 4D, Antwerpen.

2. Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve de personeelsleden van Friendship en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zicht tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

3. Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in.

4. De wedstrijd loopt van 24/12/2020 tot en met 14/01/2021.

5. Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Er is slechts één prijs per adres of gezin voorzien.

6. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je op de post reageren met een idee voor een volgende nieuwe Joybox.

7. Prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk.

8. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij niet binnen de 4 weken reageert op het privé bericht om zo tot zijn/haar gegevens te komen.

9. Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar stilzwijgend toestemming tot de publicatie van zijn/haar naam en identificatie als winnaar op de Joybox Facebook pagina.

10. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk –of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.

11. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen,…) behoudt de organisator zich het recht om deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.

12. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

13. Alle comments zullen op anonieme basis worden beoordeeld door een jury van 2 medewerkers van Joybox.

14. De winnaar wordt bekend gemaakt op onze Facebook pagina. De winnaar wordt via privé bericht op de hoogte gebracht op 15/01/2021, en verneemt dan de praktische afspraken.

15. We verwijderen alle berichten en foto’s die ongepast, ongewenst of beledigend zijn. Scheldproza, beledigende, racistische, discriminerende en/of seksistische berichten en zaken die in strijd zijn met het goed fatsoen zullen worden verwijderd.

16. Deelnemers verklaren voor hun deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs –en intellectuele eigendomsrechten van eventuele ingezonden foto’s bezitten die zij bij aanvaarding van dit wedstrijdreglement integraal overdragen aan Joybox, dat de foto’s vrij zijn van rechten van derden en dat, indien er personen op de foto voorkomen, er geen rechten geschonden worden. Ook bewerkte foto’s mogen geen beelden of delen van beelden bevatten uit online of offline media, zoals websites, magazines en/of boeken. Deelnemers vrijwaren Joybox van iedere aanspraak door derden. Deelnemers verklaren zich akkoord dat Joybox alle ingezonden werken mag gebruiken in publicaties van Joybox, bijvoorbeeld op de website, in marketingmateriaal e.a.

17. De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen.